Avancerad ungdom

Avancerad ungdom riktar dig som är mellan 9-13 år.

Här fokuserar vi på att lära oss kombinationer, applikationer/tävling, position, kontringar & övergångar tachi waza – ne waza

Bild: Alf Tornber