Tävlingskalender

Anmälningslänk till respektive tävling kommer att komma ut i nyheter samt på vår facebooksida när länk till tävlingen i Smoothcomp finns.

Tävlingsplanering ht 2023