Avgifter

Barn till och med 15 år betalar 500 kr per termin

Vuxna betalar 650 kr per termin

Tränare/hjälptränare betalar en årlig avgift på 100 kr

Passiva medlemmar betalar 100 per år

Börjar du träna efter den 1 november eller 16 mars behöver du bara betala halva terminsavgiften.

All anmälan, både om du är ny eller tränat länge, sker under fliken ”Anmälningar”.

Avgifterna skall vara betalda före terminsstart till vårt bankgiro: 5416-5766.

Skriv judokans (den tränandes) namn samt grupp så vi vet vem avgiften är betald för.