Avgifter

Barn till och med 15 år betalar 550 kr per termin

Vuxna betalar 750 kr per termin

Tränare/hjälptränare betalar en årlig avgift på 100 kr

Passiva medlemmar betalar 100 per år

Börjar du träna efter den 1 november eller 16 mars behöver du bara betala halva terminsavgiften.

All anmälan, både om du är ny eller tränat länge, sker under fliken ”Anmälningar”.

Avgiften faktureras efter terminsstart till den mailadress ni angett vid anmälan.

Bankgiro: 5416-5766.