Att tävla

ATT TÄVLA

Judo är en av världens största tävlingssporter och det finns därför många möjligheter för dig som vill tävla. Såväl i närheten som runtom i Sverige och utomlands.
Man åker på tävling för att testa sin utvecklingsnivå, speciella kombinationer, varianter, taktik och för att se vad man behöver träna mer på.

Tävlande är en del av judoträningen.

Hur gör man då?

För dig som är intresserad av att tävla för Skövde JK finns det möjlighet att anmäla sig till olika tävlingar. Information om tävlingar finns på vår Facebook sida. Börja med att gå in och gilla oss på Facebook.

Anmälan

Svenska Judoförbundet har gått över till en ny plattform för större tävlingar i Sverige – Smoothcomp. Plattformen är till för att underlätta för tävlande, coacher, arrangörer och publik – både före, under och efter en tävling.

I Smoothcomp kommer alla sanktionerade tävlingar att läggas upp och anmälan görs direkt i plattformen. Där kommer även lottning, resultat m.m. att finnas.

Som en del av implementeringen av den nya plattformen behöver alla tävlande registrera ett konto i Smoothcomp så att dom finns med i systemet. Här finns instruktion för hur du skapar ett konto: https://svenskjudo.smoothcomp.com/sv/federation/90/news/533

Fyll i efterfrågade uppgifter, gäller det ett barn som ej har en mejladress kan målsman fylla i och sedan skapa en profil för barnet. Glöm inte att ange

tillhörighet i Skövde JK

Anmälan till tävlingar görs i Smothcomp eller till goran.cornelius@skovdejudo.se så gör vi anmälningen, förutsatt att ni har en användarprofil i Smoothcomp.
Deltagande på tävling ska alltid föregås av ett samtal med tränaren

Judo pass

ATT TÄVLA

När man erhåller gult bälte är det obligatoriskt att införskaffa ett judopass.
Vid deltagande på tävlingar utanför klubbens regi måste man kunna uppvisa ett judopass. Judopasset fungerar som en identitetshandling på tävlingar.
Om man inte har ett judopass går det att köpa för 175 kr. Meddela din tränare.

Tävlingsdag

Vid deltagande på tävlingar som finns med i vår tävlingsplanering står Skövde JK för startavgiften.
På tävlingsdagen sker en samling enligt utsatt tid för transport till tävling. Alternativt samling på tävlingsarenan. Varje deltagare ansvarar själva för att de har transport till och från tävlingen förutom de fall då klubben arrangerar en gemensam bussresa.

Vid ankomst till tävlingshallen sker en uppsamling för den officiella invägningen. Varje deltagare som väger in för tävlingen måste kunna uppvisa judopass.
En tävlingsdag i judo kan vara lång och därmed rekommenderas att deltagande personer tar med sig antingen matsäck eller matpengar, eftersom klubben ej bekostar detta.

Tävlingsrapportering

Resultat från tävlingar som Skövde JK deltar i, kan man följa på vår Facebook sida.