Nya restriktioner – träningsrutiner

Vi följer den fortsatta utvecklingen noga och nu har Folkhälsomyndighetens lokala råd för idrotten i region Västra Götaland för de närmaste minst 3 veckor uppdaterats.

RF uppmanar förbund och föreningar att skapa goda möjligheter för föreningar, idrottsutövare och ledare att göra kloka val av för att minska risken för smittspridning utan att det får ekonomiska eller idrottsliga vilket vi inom Skövde judo tycker att vi gjort.

Man rekommenderar alla idrottsverksamhet för personer födda tidigare än 2005 inte ska genomföras vilket innebär för oss att vi fortsätter i samma anda som vi redan tidigare beslutat om.

För oss i Skövde Judo innebär detta att de barn- och ungdomsgrupper som är i gång fortsätter som planerat medan vi fortsatt får avvakta med grupper med deltagare födda före 2005. Vi kommer däremot avstå från alla 2-kampsövningar, dvs. enbart träning med den egna kroppen. Eftersom vi under våren och sommaren har investerat i nya träningsredskap finns det en hel del spännande övningar och träning som vi kommer att kunna genomföra.

Vi håller oss fortsatt till de regler som vi tidigare meddelat, och vi vill samtidigt påminna om att alla som tränar själva (eller föräldrar) har ett ansvar att hygienen upprätthålls enligt tidigare utskick.

Inför träningarna kommer följande gälla:

  • Du är själv ansvarig för bedömningen om du till hör en riskgrupp eller någon i din närhet.
  • Du är ansvarig för att säkerställa att du är symtomfri
  • Du ska vara ren med kortklippta naglar uppsatt hår och ha ren judodräkt.
  • Vi kommer kräva noggrann handhygien med tvätt av händerna med tvål och vatten innan träning, efter toalettbesök och under träningspassen. Vi kommer vara frikostiga med handsprit i Dojon under träningen.
  • Se till att ni har gått på toalett innan träning så vi slipper onödigt spring.
  • Alla ska ha egen vattenflaska som tydligt märkes med namn. Inget drickande kommer vara tillåtet direkt ur kranarna.
  • Maximalt antal deltagare på träningarna kommer vara 16 stycken.
  • Inga föräldrar/vuxna kommer vara tillåtna i lokalerna under träningar. Man lämnar av sitt barn utanför. Behöver man prata med tränare så kommer någon finnas tillgänglig nere vid ingången inför start och avslutning.
  • Kom på utsatt tid och ombytt när du kommer. Inga lokaler eller omklädningsrum kommer vara tillgängliga före eller efter träning för väntan.

 

Lämna en kommentar